ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ

‘МОНГОЛ МАЛ’ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ХОНГОР СУМЫН НУТАГТ ШИНЭЭР БАЙГУУЛЖ БУЙ ‘МАЛЫН УДМЫН САНГИЙН ҮНДЭСНИЙ ЦОГЦОЛБОР’

Холбоотой мэдээлэл

Back to top button