Тэжээл тэжээллэг

  • ХЭЭЛТЭЙ МАЛЫН ТЭЖЭЭЛЛЭГ

    Хээлтэй үнээний тэжээллэг: үнээний хээлтэй байх үеийн тэжээллэг нь урьд саамаар алдсан тэжээлийн шимт бодисыг нөхөх, хээлийн хэвийн өсөлтийг хангах,…

    Дэлгэрэнгүй
  • ТУГАЛЫН ТЭЖЭЭЛИЙН НОРМЧИЛОЛ

    Сүүний чиглэлийн аж ахуйд тугалын сүүн тэжээлийн үе  буюу 6 сартай болох хугацаанд өсөлт хөгжилтийн хэвийн хэмжээг хангахын тулд: Тугал…

    Дэлгэрэнгүй
Back to top button