Цаг үеийн мэдээ

Монгол Япон улсын хамтарсан төслийн хүрээнд БОАЖЯамнаас Малын удмын сангийн үндэсний төвийн Молекул генетикийн лаборатори, Үр үйлдвэрлэлийн лабораторид эрсдэлийн үнэлгээ хийлээ

Монгол Япон улсын хамтарсан төслийн хүрээнд БОАЖЯамнаас Малын удмын сангийн үндэсний төвийн Молекул генетикийн лаборатори, Үр үйлдвэрлэлийн лабораторид эрсдэлийн үнэлгээ хийлээ

Холбоотой мэдээлэл

Back to top button