ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ

2017 ОНД ТАЛ НУТГИЙН ЦАГААН ҮҮЛДРИЙН ХОНИНЫ УДМЫН САНГ ХАМГААЛАХ, БИОТЕХНОЛОГИЙН АРГААР ӨСГӨН, ҮРЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ХӨВРӨЛ ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХ АЖЛЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

http://mofa.gov.mn/exp/article/entry/136

Холбоотой мэдээлэл

Back to top button