Видео мэдээ

МОНГОЛ УЛС 1953 ОНД “МАЛЫН ЗОХИОМОЛ ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН ТӨВ СТАНЦ” БАЙГУУЛАГДСАН

Монгол улс 1953 онд малын зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн цагаас эхлэлтэй бөгөөд биеэ даасан байгууллагын суурь нь 1958 онд “Малын зохиомол хээлтүүлгийн төв станц” байгуулагдсанаар тавигдсан.

Монгол улс 1953 онд малын зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн цагаас эхлэлтэй бөгөөд биеэ даасан байгууллагын суурь нь 1958 онд “Малын зохиомол хээлтүүлгийн төв станц” байгуулагдсанаар тавигдсан.

Back to top button