ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ

МАЛЫН УДМЫН САНГИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ‘БОД МАЛЫН ЗОХИОМОЛ ХЭЭЛТҮҮЛЭГ, ХЭЭЛ ШАЛГАЛТЫН СУРГАЛТ-2017’

Холбоотой мэдээлэл

Back to top button