хамтын үйл ажиллагаа

1 жилийн өмнөхамтын үйл ажиллагаа

Мал аж ахуй эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн доктор профессоруудтай хамтарч Малын удмын сангийн үр үйлдвэрлэлийн лаборатори, молекул генетикийн лаборатори, мал эмнэлгийн лабораторид, мэргэжилтнүүдийг сургаж дадлагажуулж бэлтгэх эрдэм шинжилгээний ажил явуулах тал дээр төлөвлөгөө гарган хамтарч ажиллахаар боллоо


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.