салбарын үйл ажиллагаа

3 жилийн өмнөсалбарын үйл ажиллагаа

 2018 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд Монгол улсад албан ёсоор баталгаажсан 47 үүлдэр, омгийн малын удмын санг хамгаалах, хадгалах зорилгоор Торгууд, Дархад, Үзэмчин үүлдрийн хуцнаас 200 /тун/ үр, Баяндэлгэрийн улаан, Эрчмийн хар  үүлдрийн ухнаас 200 /тун/ үр нийт 300 /тун/ үр авч, гүн хөлдөөн генийн санд хадгалах, зохиомол хээлтүүлэгт ашиглах зорилгоор бэлтгэн хорио цээр хүлээлтийн хугацаанд /14 хоног/  шилжүүлэн ажиллаж байна.

Мөн Мал аж ахуй эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран ажиллах ажлын хүрээнд тус хүрээлэнгийн Малын нөхөн үржихүйн биотехнологийн лабораторит эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан, Гистологийн лабораторийн эрдэм шинжилгээний дадлагажигч нартай үр үйлдвэрлэлийн ажил хамтран гүйцэтгэж байна.  Дээрх эрдэм шинжилгээний ажилтан нь “Монгол хуцны биологи физиологийн хөдлөл зүйн онолын суурь судалгаа”  сэдвийн хүрээнд шилмэл хээлтүүлэгчийн харайлтын тоо, үрийн чанарын үнэлгээ, үр үйлдвэрлэх технологийн  талаар судалгааг хийж байна


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.