Нүб –н "Хөгжлийн хөтөлбөрийн биологийн олон янз байдлын санхүүжилтийн санаачилга" төсөл

10 сарын өмнөНүб –н

Нүб –н Хөгжлийн хөтөлбөрийн биологийн олон янз байдлын санхүүжилтийн санаачилга төслийн хүрээнд Хэнтий аймгийн Батширээт Цагаан овоо Дорнод аймгийн Баянуул сумуудын засаг дарга,  Мал эмнэлгийн үржлийн газрын дарга, орон нутгийн малчид,хувийн хэвшил, Орон нутгийн тусгай хамгаалалт Газар нутгийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн Орон нутгийн бизнесийн зөвлөх, Монголын баг сумуудын холбооны төлөөлөгч нар 2018 оны 11-р сарын 07ны өдөр нийт 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй Малын удмын сангийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаа Цөм сүргийг хөгжүүлэх талаар санал бодлоо хуваалцан ярилцлаа


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.