Даралтат савны аюулгүй ажиллагааны сургалт 2018/10/13

11 сарын өмнөДаралтат савны аюулгүй ажиллагааны сургалт 2018/10/13

Даралтат савны аюулгүй ажиллагааны хууль эрх зүйн орчны тухай ойлголт Цахилгаан станц дулааны шугам сүлжээний дулаан механикийн тоноглол ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм Эрүүл ахуй ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны эрхэмлэх зүйлийн талаар сулгалтыг МУ -ын Зөвлөх инженер ОУ -ын төслийн сургагч Ө Цогбадрах Л Гэндэнсүрэн нар хийж байна


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.