Баяд үүлдрийн төлгөн хуц худалдаална

3 жилийн өмнө
Баяд үүлдрийн төлгөн хуц худалдаална.

Холбогдох утасны дугаар: 99220614, 99457584, 96254525

Баяд үүлдрийн хонийг Увс аймгийн Малчин, Хяргас, Зүүн говь,Тэс  сумуудад  үржүүлдэг. 
Зүс,галбир,бие цогцос: Нийт хонины 30 гаруй хувь нь хар бараан толгойтой цагаан зүстэй, Энэ үүлдрийн хонины биеийн хэсгүүд нь тэнцүүхэн хөгжсөн чийрэг бие цогцостой, тэсвэр хатуужил сайтай, хуцны 78% эм хонины 47% эвэртэй, борвио хүрэхгүй богино дугираг хэлбэрийн өөхөн сүүлтэй мах-өөх- ноосны хэвшилтэй. 
Ашиг шим:Баяд үүлдрийн хонь мах- ширүүвтэр ноосон ашиг шимтэй.Хонины намрын амьдын жин эм хонь дунджаар 56 – 58кг, эр хонь 60 – 90 кг, охин төлөг 45 – 50 кг , төлгөн хуц  51 – 55 кг. Ноосны гарц дунджаар хуцных 2.16 кг, эм хонь 1.82 кг, эр хурга  0.43 кг,  эр хонины  ахар 0.57 кг хүрдэг.


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.