"Газар Агро" ХХК-д үржүүлж буй Сэлэнгэ үүлдрийн хээлтэгчээс гарсан эр тугалнууд

2 жилийн өмнө
ugnbZb37M7VTHdx.JPGCsWnh3N3vPJh3dR.JPGVGQBauxXRz8reiL.JPGstA0KQsKDnXTDvy.JPGCKOd6eMKbscBKGB.JPGsSI32F36BZPI7wq.JPGdnCSNo1H1p6JRUO.JPG6T9KLdBVyc8kDpv.JPGlfZoP9VNAyGgq6C.JPGghDrd1uH0WWzyoq.JPGFihnwly0A7UMTO7.JPGmBYyoavI1f0wG03.JPGDG4zh6MSdhQEvg9.JPG

Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.