2017 онд зохиомол хээлтүүлэг хийгдсэн хээлтэгчээс 2018 оны анхны төлүүдээ хүлээн авч байна.

2 жилийн өмнө2017 онд зохиомол хээлтүүлэг хийгдсэн хээлтэгчээс 2018 оны анхны төлүүдээ хүлээн авч байна.

L84dhUHHa09jC5b.jpgbkmTZNTu5ED2Xq9.jpgWJCKBH4YLRZWhyl.jpgRIhlVItohHJA0hV.jpgkHEr8kBoIlqqPO3.jpgUskUIkEv6UzS8Q4.jpgnzawULmVnYVOuCE.jpg

Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.