ҮР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 жилийн өмнөҮР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Малын удмын сангийн үндэсний төвийн үндсэн үйл ажиллагааны  нэг нь үр үйлдвэрлэл юм. “Малын удмын сан, эрүүл мэндийг  хамгаалах тухай” хуулийн 4.2.3, “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 3.2.2.2 дэхь зорилтын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.         
       Үр үйлдвэрлэхэд  хээлтүүлэгч малаас технологийн дагуу үр авч, генийн санд хадгалах ажил нь 2 үндсэн зорилготой. 
1.    Монгол улсад албан ёсоор баталгаажсан 45 гаруй үүлдэр, омгийн малын удмын санг хамгаалах стратегийн зорилгоор эдгээр үүлдрийн шилмэл хээлтүүлэгчээс үр авч, гүн хөлдөөн үндэсний генийн санд хадгалах.
2.     Зохиомол хээлтүүлэгт ашиглах зорилгоор Монгол оронд гадаад орноос импортлон оруулж,  нутагшуулж, цэврээр үржүүлж буй өндөр ашиг шимтэй хээлтүүлэгч малаас үр үйлдвэрлэх.

YNiN9srofbGhAqc.jpgnj6DekCyT0T7wyy.jpgnXK6UNQilYvmy6O.jpgxYkaWHDykgfK9O9.jpg

 

 


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.