АНХАН БОЛОН ДУНД ШАТНЫ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

4 жилийн өмнөАНХАН БОЛОН ДУНД ШАТНЫ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

АНХАН БОЛОН ДУНД ШАТНЫ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

Малын удмын сангийн үндэсний төвийн үйл ажиллагааны чиглэлийн нэг нь сургалт зохион байгуулах юм.“Малын удмын сан, эрүүл мэндийг  хамгаалах тухай” хуулийн 6.1.5, “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.2.2.6 дэх зорилтын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж, дараах сургалтуудыг явуулж байна.
    “Бод малын техникч бэлтгэх”
    “Бог малын техникч бэлтгэх”
    “Хөврөл шилжүүлэн суулгах”
Сургалт зохион байгуулах нь үндсэн 2 зорилготой.
1.    Аймаг, сум, баг, аж ахуйн нэгжийн захиалгаар мал эмнэлэг, үржлийн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, мэргэшүүлэх, сургах, тэдгээрийн хүрэлцээ, хангамжийг сайжруулах
2.    Үр төлийн чанараар шалгарсан гойд ашиг шимт хээлтэгч, хээлтүүлэгчийг ашиглан хөврөл үр шилжүүлэн суулгах биотехнологийн дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлэн, донор сүрэг бий болгож, үржүүлгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх.


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.