Генийн санд хадгалагдаж буй өндөр ашиг шимт бухны үрийн каталоги

4 жилийн өмнөГенийн санд хадгалагдаж буй өндөр ашиг шимт бухны үрийн каталоги

Малын удмын сангийн үндэсний төвийн генийн санд дотоодод үйлдвэрлэсэн болон импортоор оруулж ирсэн арвин ашиг шимт хээлтүүлэгч малын 64,757 мянган тун гүн хөлдөөсөн үр хадгалагдаж  байна. 
Үүнд 
Бухны үр
Сүүний чиглэлийн Хар тарлан, 
Хосломол ашиг шимт  Алатау, Абондонс, Симменталь
Махны чиглэлийн Ангус, Герефорд, Лимузин үүлдрүүдийн  нийт  37,086 тун үр генийн санд хадгалагдаж байна. 
Хуцны үр
Нарийн, нарийвтар ноост хонь: Авсралийн меринос, Хангай, Орхон, Ерөө, Тал нутгийн цагаан , Жаргалант,
Ширүүн ширүүвтэр ноост хонь: Байдраг, Барга, Баяд, Үзэмчин, Сартуул, Халх, 
Мах, ноосны чиглэлийн хонь: Дорсет, Эдельбайев, Суффолк,
Арьсны чиглэлийн хонь: Каракуль, Сүмбэр зэрэг үүлдрүүдийн  нийт  25,878 тун үр генийн санд хадгалагдаж байна.
Ухны үр
Ноолуурын чиглэл: Завхан Буурал
Ноосны чиглэл: Өнжүүл
Сүүний чиглэл: Заанен, Альпин үүлдрүүдийн  нийт 1,793 тун генийн санд хадгалагдаж байна. 


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.