Монгол улс 1953 онд “Малын зохиомол хээлтүүлгийн төв станц” байгуулагдсан

4 жилийн өмнөМонгол улс 1953 онд “Малын зохиомол хээлтүүлгийн төв станц” байгуулагдсан

Монгол улс 1953 онд малын зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн цагаас эхлэлтэй бөгөөд биеэ даасан байгууллагын суурь нь 1958 онд “Малын зохиомол хээлтүүлгийн төв станц” байгуулагдсанаар тавигдсан.

Монгол улс 1953 онд малын зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн цагаас эхлэлтэй бөгөөд биеэ даасан байгууллагын суурь нь 1958 онд “Малын зохиомол хээлтүүлгийн төв станц” байгуулагдсанаар тавигдсан.


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.