Баянхонгор аймаг

4 жилийн өмнөБаянхонгор аймаг

Байдраг үүлдрийн хонь

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.

Зүс,галбир,бие цогцос: Голлох зүс нь цагаан,  толгойн хэсэгт хар бор нүдэн ,халзан , толгой жижгэвтэр, монхордуу хамартай, ууц нуруу тэгш шулуун, хөлийн гишгэлт өргөн  шулуун, сүүл нь нутгийн монгол  хониныхоос  арай урт , чамаар хониныхоос арай богино, том биетэй, чийрэг бие цогцостой.

Ашиг шим: Байдраг үүлдрийн хонь мах-өөхний ширүүвтэр ноосны чиглэлийн ашиг шимтэй. Ноосны гарц сүргийн хэмжээнд хуцных 2.0-2.9 кг,эм хониных 1.6-1.8 кг,шилмэл хуцнаас 3.5-4.0 кг,эм хониноос 2.0-3.0 кг байдаг

Үржлийн хуцны амьдын жин 69.5 кг,эм хонь 52.7 кг харин шилмэл хуц 86.0 кг, эм хонь 65.0  кг хүрнэ


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.